• 1890
 • 1900
 • 1910
 • 1920
 • 1930
 • 1940
 • 1950
 • 1960
 • 1970
 • 1980
 • 1990
 • 2000
 • 2011
THE BALLET 'OTHELLO'

The Ballet 'othello' (1958)

Various shots of the performance of the ballet Othello from Tbilisi Opera...