• 1890
 • 1900
 • 1910
 • 1920
 • 1930
 • 1940
 • 1950
 • 1960
 • 1970
 • 1980
 • 1990
 • 2000
 • 2011
FELIX MENDELSSOHN'S HAWAIIAN SERENADERS

Felix Mendelssohn's Hawaiian Serenaders (1941)

Great version of 'In The Mood' played Hawaiian style...